Manager Fundacji (dla osób pełnosprawnych oraz niepełnosprawnych)

Llokalizacja: Poznań

Ogólne informacje: Wynagrodzenie: do uzgodnienia i w zależności od zakresu obowiązków
Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, kontrakt menedżerski/ do uzgodnienia

Zakres obowiązków:

inicjacja pozyskiwania środków (przygotowanie wniosków o finansowanie) i koordynacja projektów krajowych i międzynarodowych dotyczących programów Fundacji
• koordynowanie projektów Fundacji
• pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych
• opracowywanie oraz prowadzenie działań związanych z realizacją celów Fundacji
• opracowanie koncepcji menedżerskiej Fundacji
• współtworzenie strategii marketingowej Fundacji
• planowanie budżetu, jego kontrola i odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji
• rekrutowanie pracowników, współpracowników oraz stażystów Fundacji
• działania public relations – kreowanie wizerunku, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami

Wymagania:

• praca dla ludzi ambitnych, energicznych zmotywowanych w dążeniu do wyznaczonych celów
• wysokiej kultury osobistej
• doświadczenia w tym również w pozyskiwaniu środków na rzecz Fundacji oraz działań związanych z organizacjami pozarządowymi
• komunikatywności, zdolności negocjacyjnych, umiejętności analitycznego myślenia
• umiejętność organizacji własnego czasu pracy, zarządzania ludźmi i realizacji projektów
• umiejętności pracy pod presją czasu
• kreatywności
• umiejętności sprawnej obsługi komputera
• znajomości języka angielskiego (dobra w mowie i piśmie)
Minimalne wykształcenie: wyższe, z doświadczeniem w branży