Strefa Pracodawcy

Pracownicy z niepełnosprawnością każdego dnia w wielu firmach dowodzą, że są pełnowartościowymi pracownikami. Ich zatrudnienie może przyczynić się do rozwoju wielu przedsięwzięć.

Do korzyści wynikających z zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością zaliczyć możemy m.in.:

  • comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane ze środków PFRON,
  • dofinansowanie do utworzenia lub dostosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • zmniejszenie lub całkowita likwidacja składki na PFRON,
  • marketing szeptany,
  • filantropia,
  • lojalność.

Proponujemy Państwu rekrutacje pracowników niepełnosprawnych spełniających Państwa wymagania oraz odpowiednie doradztwo i wsparcie w procesie zatrudnienia.

Do współpracy z Państwem przypisany zostanie jeden z naszych specjalistów, który szczegółowo wyjaśni Państwu korzyści oraz obowiązki wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, ponadto uwzględniając opis stanowiska, profil idealnego kandydata oraz kulturę organizacyjną Państwa firmy przeprowadzi dla Państwa rekrutacje. W ramach procesu rekrutacji szczegółowo zweryfikuje posiadane umiejętności, predyspozycje zawodowe kandydatów.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami prosimy o kontakt:

info@workon.net.pl

570 187 799, 570 209 567

Zapraszamy do współpracy!